De Broederschap

Taken van de broederschap

De Broederschap van onze Lieve Vrouw richt zich op de verering van de Heilige Maagd Maria, de moeder Gods. Zij onderhoudt daartoe allereerst de Mariakapel waarin het miraculeuze beeld van de Zoete Moeder staat. Verder organiseert de broederschap ten tweede alle vieringen gedurende de Meimaand in de Sint Jan. Dit doet de Broederschap samen met de plebaan (pastoor).  De regievoering van de meimaand betreft het goed laten verlopen van de vieringen. De Brabantse gildes uit met name de kring Maasland van de Meijerij nodigt zij voor gilde-eer uit. Ook koren van dichtbij en ver dragen tijdens de missen hiertoe bij. Uiteraard ontbreekt de beroemde eigen Schola Cantorum van de kathedraal daarin niet. Ook de priesters/voorgangers worden door de Broederschap en de plebaan uitgenodigd. Ten slotte is de bidtocht op Moederdag belangrijk. Deze vindt na de laatste (vierde) viering omstreeks 13.00 uur plaats. De 2 kilometer lange tocht loopt dwars door het Bossche stadscentrum. Deze tocht staat ook bekend als de 14e eeuwse “beeweg” (bidweg/processieweg). In deze tocht lopen naast vele gelovigen ook broederschappen van heinde en verre mee. Ook de organisatie hiervan wordt door de Broederschap opgepakt.

Inspiratie

In het najaar voorafgaand aan een meimaand start de voorbereiding voor de volgende meimaand. Voorgangers uit de algemene christelijke traditie inspireren dan op bezinningsdagen de broederschap. Het hoofdthema van de meimaand alsook de subthema’s voor de afzonderlijke vieringen in mei komen in deze periode tot stand.

Organisatie van de broederschap

Het bestuur van de Broederschap bestaat uit proost, griffier, thesaurier (penningmeester) en leden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende zaken te behandelen, heeft bezinningsdagen en verzorgt in samenspraak met het pastorale team de viering rondom de mariale feestdagen. De Broederschap telt daarnaast een tweeduizend ondersteuners.

De ondersteuners begunstigen de broederschap financieel. Daarnaast bezoeken zij de Mariavieringen door het jaar en in de meimaand. De broederschap nodigt ondersteuners tweejaarlijks uit op de feestdag van de Zoete Lieve Vrouw ( 7 juli) voor een samenkomst met lezingen. Voorafgaand daaraan vindt een gezamenlijk Rozenkransgebed en een Eucharistieviering plaats.

Overig

De Broederschap richt zich verder op contacten met andere (met name mariale) broederschappen in Nederland en België. Verder vertegenwoordigt de broederschap tevens de parochie van de H. Johannes Evangelist (Sint Janskathedraal) bij eucharistievieringen en processies.  De broederschap heeft een rooms-katholiek karakter.