Automatische incasso

We willen u vragen of u ons zou willen machtigen om de jaarlijkse bijdrage automatisch te voldoen. Hierbij vindt u een formulier waarmee u dat kunt regelen. Dat is de doorlopende machtiging automatisch incasso. U kunt dit formulier invullen en versturen naar Choorstraat 1 5211 KZ ’s-Hertogenbosch, of het formulier per e-mail versturen aan leden@zoetelievevrouw.nl.

We vragen u dit, omdat acceptgiro’s niet meer kunnen worden verstuurd. Ook kunnen we op deze manier voorkomen dat mensen vergeten de jaarlijkse bijdrage over te maken.

Wanneer u het formulier invult, gaat het allemaal vanzelf. U maakt dan automatisch een jaarlijks bedrag over. De doorlopende machtiging loopt door tot u hem zelf beëindigt, bijvoorbeeld door opzegging, bij het opheffen van een rekening, door overlijden, enzovoorts. U kunt de machtiging altijd zelf intrekken en u kunt zelfs binnen acht weken het afgeschreven bedrag laten terugboeken.

U kunt zelf het bedrag bepalen. De minimale bijdrage is € 12,50. De afschrijving vindt hierna jaarlijks in mei plaats.

Deze doorlopende machtiging is dus niet voor eenmalige betaling. Wilt u een éénmalige donatie doen? Dat kan altijd via ons rekeningnummer NL61INGB0002304903.

We hopen van harte dat we weer op uw bijdrage kunnen rekenen! We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw voortdurende steun aan de Zoete Lieve Vrouw.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen met leden@zoetelievevrouw.nl