Home /

Maria

Maria,

Je bent er
in de grote Sint-Jan,
dag en nacht
licht en duister
zomer en winter
vreugde en verdriet:

je bent er,
zonder woorden
luisterend
je hoort me
ik zie het
woordeloos sprekend:

Je bent er,
hand op mijn schouder
hoop naar morgen
kracht om op te staan
glimlach en troost
sprekende stilte:

Je bent er,
als ik weg ga
als ik niet aan je denk
als ik opga of onderga
teken aan de hemel
Pinkstervuur
Gods lieve kracht:

Je bent er, Maria
Zoete Lieve Vrouw

Plebaan G. van der Camp, (zaliger)