Home / Maria /

Matteüs 2, v. 13-15

Vlucht naar Egypte

Na het vertrek van de wijzen verscheen en engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodus, opdat in vervulling zou gaat wat de Heer gesproken had door de profeet: ik heb mijn Zoon geroepen uit Egypte.

Niet alle plaatsen zijn geschikt om te leven in de tegenwoordigheid van God; vluchten omwille van het geloof hoort daar soms bij als het geloof bedreigd wordt door machten die het willen uitdoven; in dit geval Herodus die het kind wilde doden.