Home / Maria /

Mariamantels door het jaar heen

Welke mantel draagt Maria?

Het beeld van de Zoete Moeder in de kapel is regelmatig voorzien van een andere mantel. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mantels die regelmatig om de schouders van Maria hangen. De Voile mantel (Goede Vrijdag) is niet afgebeeld.

Mantel van hoop en troost

De mantel van Hoop en Troost; een speciale mantel voor de Zoete Moeder, ontworpen door kunstenares Margriet Luyten en gemaakt in het TextielLab. Een mantel die ons herinnert aan de Coronaperiode. Vanaf 2023 draagt Maria deze mantel in de Vastentijd.

Schutsmantel

 • Pasen octaaf (tot en met beloken  Pasen (2e zondag van Pasen)
 • Meimaand
 • Noveen 7-15 juli
 • Maria tenhemelopneming15 augustus

Oude Schutsmantel

 • Deze is te kwetsbaar en wordt niet meer gedragen

Van Susante-mantel

 • Vanaf 1 juni of 2e Pinksterdag tot 7 juli
 • Vanaf 16 juli tot 15 augustus

Bontmantel

 • Kerstperiode tot en met 2 februari (Maria Lichtmis)

Allemantel

 • Vanaf 3 februari tot Aswoensdag

Rode mantel

 • Vanaf de maandag na beloken Pasen tot 30 april
 • Vanaf 16 augustus tot Kerst
Schenking/uitleg van de Allemantel door kunstenares Nelleke de Laat in het Brabantse dialect. (De Zoete Lieve Vrouw draagt de Allemantel zoals hier boven aangegeven in de jaarcyclus). Met ook een kleine bijdrage van oud- premier Dries van Agt.