Home / Maria /

Jesaja 11, v. 1-3a

Ontvangenis

Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse,
Een scheut ontbloeit zijn wortel.
De geest van de eeuwige rust op hem,
een geest van wijsheid en besef,
een geest van raad en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Eeuwige.
Ontzag voor de eeuwige ademt hij.

De tekst van Jesaja verwijst naar de menselijke en goddelijke oorsprong van Jezus. Uit Maria, uit het geslacht van Jesse en David, wordt Jezus geboren, overschaduwd door de Heilige Geest