Koren

Algemeen

De pracht van de liturgische beleving van de meimaand, mariamaand in de Sint Jan zou onvoorstelbaar zijn zonder de koren die medewerking verlenen aan de talloze vieringen van de zon- en feestdagen. Koren van heinde en verre, maar uiteraard ook van heel dichtbij. De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw is alle koren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de meimaand.

Uitgelicht: Schola Cantorum, die Sangeren onser Liever Vrouwen der kathedrale basiliek van Sint Jan

De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw prijst zich zeer gelukkig met het koor dat als basis in de meimaand de meeste vieringen verzorgt: de Schola Cantorum.

De “Schola” biedt een prachtig leerschool in zang voor jong en oud met een opleidingscentrum voor jeugd vanaf groep 4 (7-jarige leeftijd) waarin de kinderen van de F-groep jaarlijks steeds verder door kunnen groeien, via de E,D,C en B naar uiteindelijk de  A-groepen en vervolgens naar de jongvolwassenen. Lessen van Algemene Muzikale Vorming, Gregoriaanse zang en Solfège zijn in de opleiding ingebed naast heel veel extra activiteiten rondom kampen, de tweejaarlijkse koorreizen naar het buitenland en de gezellige avonden.  En uiteraard de wekelijkse miszang! Zie ook www.schola.nl voor nadere informatie over het kathedrale koor.

Invulling koorzang eucharistievieringen

Koren worden door de Broederschap aangezocht waarin koren die reeds jarenlang in de Sint Jan zingen worden benaderd, maar ook nieuwe koren om te zingen in een van de vieringen.

De moeilijkste vieringen om in te vullen, zijn de vroegste vieringen op de zon- en feestdagen om 8.00 uur ’s ochtends. De Broederschap prijst zich dan vaak gelukkig om de Cantorzang, die vaak ook door een van de leden van de Schola wordt ingevuld om de kerkgangers mee te nemen in volkszang en liturgische gezangen.