Home / Maria /

Lucas 11, v. 27-28

Maria en het openbare optreden van Jezus

Terwijl hij zo aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: “Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed”. Maar hij sprak: “Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden”

Wederom een voorbeeld van aards denken en hemels denken dat naast elkaar staat, maar indirect elkaar aanvult. Een overstijgende intrinsieke wijze van denken die Jezus vanuit Gods Zijn aan zijn toehoorders aandraagt.