Doneren op drie manieren

Eenmalig: wilt u ons werk ondersteunen dan kan dat via een gift op rekeningnummer NL61INGB0002304903 ten name van Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch onder vermelding van ‘gift’.

Jaarlijks voor vijf jaar: u kunt ons ook iets structureler ondersteunen door een gift die u minimaal vijf jaar lang jaarlijks aan ons doet en die dan aftrekbaar is van de belasting. Voor het doen van een dergelijke gift dient u een formulier in te vullen dat u kunt opvragen via de site van de belastingdienst.

Testament: het is ook mogelijk om de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch (RSIN nummer 825341401)  in uw testament op te laten nemen. Door de ANBI-status kunt u belastingvrij schenken en hiermee kan de Broederschap het aandeel van de nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor de verering van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.