Home / Maria /

Johannes 19, v. 25-27

Maria en het kruis van Jezus

…bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad,
zei hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis…..

Als enige Evangelist noemt Johannes de aanwezigheid van Maria, de moeder van de Heer, bij het Kruis. Daar, waar een zwaard figuurlijk haar hart heeft doorboord, zoals de oude Simeon voorspelde. In zijn lijdensweg zorgt Jezus ervoor dat Maria op aarde niet alleen achterblijft door Haar te koppelen aan de leerling, Johannes, die hij liefhad. Hij droeg zorg voor Maria, zoals Maria dienend en op de achtergrond  in Jezus’ leven altijd zorg voor Hem droeg.