6. 1967-2020: ingetogener katholiek

Inleiding

Na de laatste Plechtige Omgang in 1967 werd de volksdevotie minder uitbundig. Meer gericht op binnen in de kerk dan buiten de kerk. Geen grootschalig vertoon meer van pracht en praal buiten de kerkmuren.De 1000’en kaarsen die bij Maria op jaarbasis worden aangelicht. 100.000’en zelfs, bleven! Vooral in Haar Bossche kapel.  De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch blijft een baken van thuis, van rust en van gehoord voelen. Reacties van bezoekers verhalen steevast daarover. Over “even een rustmoment”, “even een woord van dank”, “bidden voor genezing of steun”, “thuis voelen in de van huis uit gevoelde traditie” of gewoon “even bij Haar zijn”.

Maria blijft dienend aan de Heilige drie-eenheid

Het is Maria zelf die vanuit Haar positie wereldwijd verwijst naar Haar Zoon. En zo (in)direct naar het totaal van de Heilige Drie-eenheid.Ze kiest ervoor om wereldwijd zich hierop nederig en dienend te richten. En zo de mensen te spiegelen in Haar positie. Vanuit haar Bijbelse uitspraak ook :”zie hier uw dienstmaagd, mij geschiede naar uw woord”.
Ook vanuit de kerk blijft het vooropstellen van dit christelijke uitgangspunt centraal staan. Het is DE geloofsopdracht aan de gelovigen om dat niet uit het oog te verliezen.

Bestendiging van de traditie door de ontkerkelijking heen

Tijden veranderen, maar de traditie van de “Bosch’ beevaart” en de meimaand bleef sterk. Dit, alhoewel de actieve godsdienstigheid in Nederland sterk terugliep. De teneur vanaf eind jaren ’60 van de 20e eeuw tot nu ruim 50 jaar later is ontegenzeggelijk ontkerkelijking. Na decennia polarisatie van geloofsstromingen in de rooms-katholieke kerk straalt de geloofsbeleving in de Sint Janskathedraal verbinding uit. Onbevangenheid en ontvankelijkheid om open te staan voor de liturgie en traditie staan centraal.

De broederschap merkt dit aan de mensen die – ook zonder de rooms-katholieke traditie eigen te zijn – de verbinding in de meimaand maken door de vieringen mee te vieren. Ook aan het feit dat een deel van de mensen toch de traditie van hun jeugd, die ze lang passief lieten liggen, weer oppakken. De broederschap reikt daartoe zo laagdrempelig mogelijk de traditie aan door uitdrukkelijk mensen te stimuleren om op ieders persoonlijke wijze de verbinding te maken met Maria en Haar zoon te maken.

Sedert een paar jaar komt het betrekken van verzorgingshuizen en vormselgroepen als nieuwe taakstelling vanuit de broederschap eveneens naar voren.

Boeken en publicaties vanuit de broederschap en ondersteund door de broederschap

  • Mirakelen van de Onze Lieve Vrouw te ‘s-Hertogenbosch – 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
  • Beeld van Genade – 1978 Gooi en Sticht Hilversum
  • Het leven van maria/ Leven in Gods tegenwoordigheid. Karmel Boxmeer 2000. Auteur: Sanny Bruins o.carm.
  • Publicatie uitgegeven met steun van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch.
  • Maria’s tocht met Jezus – 2007 ( negen staties voor de noveen van de Zoete Lieve Vrouw ter overpeinzing)
  • Een nieuwe mantel voor Onze Lieve Vrouw – 2008 – Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw
  • De Zoete Moeder van Den Bosch – 2017 door Augustinus Wichmans. Een vertaling uit het Latijn van boek 2, hoofdstuk 25 p. 369-383 van het boek Brabantia Mariana.

Viering van 150 jaar terugkeer van Maria in 2003

In 2003 heeft de Broederschap het feit dat de Zoete Lieve Vrouw 150 jaar eerder weer uit Brussel is teruggekeerd gevierd. In de maand mei is destijds in de Mariamaand aandacht besteed hoe de Zoete Moeder in de Bossche samenleving als Moeder van de stad wordt “gevoeld”. Het NOS-journaal besteedde er een extra onderwerp aan met het belichten van de bijzondere geschiedenis rondom Haar.

In het bisdom ‘s-Hertogenbosch is de Zoete Lieve vrouw toen vervolgens in de maand oktober (rozenkransmaand) voor de avond en nacht door de Broederschap naar de mensen in het bisdom gebracht. Dat gebeurde in de plaatsen:  Tilburg, Uden, Vlijmen, Geldrop en Nijmegen. ’s Anderdaags ’s ochtends stond ze dan weer gewoon in de kathedrale basiliek van Sint Jan.

Maart 2018

Op 22 maart 2018 is het beeld van de Zoete Lieve Vrouw voor een grondige check naar Maastricht gebracht. Om de “staat van het beeld” te vernemen. En om helder te krijgen hoe het beeld naar de toekomst toe goed te conserveren.  Dit is in de donderdag voorafgaande aan de Stille/Goede Week gebeurd. Na de dienst van Goede Vrijdag ’s avonds op 30 maart 2018 is het beeld wederom teruggeplaatst. In de ochtend van Stille Zaterdag heeft de broederschap Haar op de laatste dag van het paastriduüm welkom thuis geheten in de Sint Janskathedraal. Met een korte gebedsdienst en het zingen van het “Volkslied ter Eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch” is de Zoete Moeder wederom onthaald. Vervolgens is de Mariakapel weer open gesteld voor iedereen.

Na terugkomst bleek de staat van het Beeld heel goed te zijn. Afgezien van relatief kleine herstelwerkzaamheden en aandacht voor het verfwerk van het beeld.

Authenticiteit

De Broederschap kiest voor authenticiteit van de verering van het beeld van de Zoete Lieve Vrouw. Dat betekent dat er geen kopie van het beeld in de Mariakapel is geplaatst.  Ook in de meimaand plaatst de broederschap het genadebeeld centraal in het gedeelte van het noordertransept van de Sint Jan.  Tijdens de meimaand geschiedt dit bewust om de jaarlijkse grote toestroom van 1000’en pelgrims vanuit het Brabantse en ver daarbuiten op te vangen. Daarnaast draagt de Broederschap het miraculeuze beeld tijdens de jaarlijkse processie door de stad. Om enerzijds het mirakel van de genezing van de pest te gedenken en anderzijds de andere in het Mirakelboek opgeschreven wonderen.  Zoals ook de rest van het jaar de Mariakapel in Den Bosch een drukbezochte plek van bezinning, gebed en berusting is gebleven. Al eeuwenlang.