Home / Maria /

Maria, wereldwijd/Nederland

In de katholieke (en orthodoxe) wereldwijde volksdevotie neemt de Mariaverering een dominante plaats in. Maria wordt wereldwijd “gevoeld” als de grootste Heilige na de Heilige Drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest.

Volgens de “kerk” (de officiële leer) kan Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser van de zonde vervangen. Maria verwijst altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God. In de volksdevotie is de praktijk meestal dat Maria als ‘toegankelijker’ beschouwd wordt dan Jezus en meer aangeroepen wordt, zij het dan als ‘voorspreekster’. Vele gelovigen bidden tot Maria om haar te vragen om voorspraak. Dat wil zeggen dat men vraagt of Maria voor hen wil bidden. Geliefde gebeden zijn het Weesgegroet en de Rozenkrans.

In de wereld zijn veel plaatsen waar uitdrukking wordt gegeven aan deze Mariadevotie en waar er rondom Haar wonderen zijn gebeurd. Denk daarbij aan bedevaarts-plaatsen zoals Lourdes in Frankrijk (verschijning in 1858),  Fatima in Portugal (verschijning in 1917), Guadalupe in Mexico-stad (verschijning in 1531).  Uiteraard is deze lijst bij lange na niet uitputtend.

In Nederland vindt met vooral in het oosten (Twente) en daarnaast in het zuiden van het land veel mariakapellen en bedevaartplaatsen. Naast “onze” Zoete Moeder is de verering van Maria als “Sterre der Zee” te Maastricht heel bekend. Maastricht en ‘s-Hertogenbosch zijn de meestbezochte mariale bedevaartplaatsen van Nederland.

Ter ere van Maria als Sterre der Zee is dit prachtige lied opgenomen.

Organisatie van de broederschap

Het bestuur van de Broederschap bestaat uit proost, griffier, thesaurier (penningmeester) en leden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om lopende zaken te behandelen, heeft bezinningsdagen en verzorgt in samenspraak met het pastorale team de viering rondom de mariale feestdagen. En heeft als hoofdtaak, zoals eerder vernoemd, de voorbereiding van de eucharistievieringen in de Meimaand/Mariamaand. De Broederschap telt daarnaast een tweeduizend ondersteuners.

Zij allen zijn begunstiger, bezoeken de vieringen rondom Maria door het jaar heen en in de meimaand en worden tweejaarlijks uitgenodigd op de feestdag van de Zoete Lieve Vrouw op 7 juli voor een dagdeel met lezingen waarbij gestart wordt met een rozenkransgebed en een eucharistieviering.

Maria wordt ook bijzonder herdacht in de maanden mei (Mariamaand) en oktober (rozenkransmaand).

Aan beide zijden foto’s van het Bossche gebruik om in de maanden mei (maria-maand) en juli (Bossche marianoveen van 7 juli tot en met 15 juli) de vensters/ramen van de 14e eeuwse bijweg een mariale tint te geven. Foto links 21e eeuw, foto rechts eerste helft 20e eeuw. Het gebruik is incidenteel ook in de aanpalende straten rondom de beeweg te zien.