Home / Maria /

Marcus 3, v. 31-35

Maria en het openbare optreden van Jezus

Eens kwamen Zijn moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: “Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U”. Hij gaf hun ten antwoord:  “Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?”En terwijl hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: “Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij , die de wil van God volbrengen”.

Aardse en hemelse opvatting staan èn naast elkaar èn vloeien in elkaar over. De goedbedoelde boodschap van de boodschapper dat Maria en zijn volgelingen daar stonden, wordt door Christus meteen op een hoger plan getild. Iedereen is zijn moeder, broeders en zusters …. als zij de wil van God volbrengen.