Home / Maria /

Lucas 2, v. 4-7

Maria en Jozef en de geboorte van Jezus

Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Maria belichaamt een bijzonder geheim: de aanwezigheid van God in haar hele zijn, haar geest, haar ziel en in haar hele lichaam. Jozef is hierin haar zielsverwant en geliefde.